Sandsone Press Logo

Saoghal Eile

Màiri E. NicLeòid

Màiri E. NicLeòid

Saoghal Eile by Màiri E. NicLeòid

Eilidh has always wondered what life was like in Baile Dearg, where her grandparents lived before the Hydro dam was built. Now there’s a loch where the village used to be, but Eilidh finds herself transported back in time to just before the glen was flooded. Getting back to the 21st century seems impossible, but there must be something she can do to unlock the time portal again.


Bha Eilidh daonnan a’ gabhail iongnadh dè seòrsa beatha a bh’ aig a seanair is a seanmhair anns a’ Bhaile Dearg, a chaidh a bhàthadh le sgeama Hydro bho chionn bhliadhnaichean. Tha rudeigin annasach ag èirigh dhi ri taobh an locha agus anns a’ mhionaid tha i air ais anns a’ bhaile mar a bha e, air chall san àm a dh’fhalbh gun dòigh a bhith tilleadh. Ciamar a tha i a’ dol a lorg slighe air ais dhan latha an-diugh?

RRP: £7.99
Format: Paperback
ISBN: 9781910985977
Publication Date: 17/08/2017
Download Information Sheet

Formats Available:
E-book

Màiri E. NicLeòid
Màiri E. NicLeòid is a Gaelic teacher from Skye, currently working and living in Glasgow. She is the author of A’ Ghlainne agus Sgeulachdan Eile. She has written a number...

Reviews