Sandstone Press

An Làmh a Bheir by Seonaidh Charity

RRP: £7.99
Format: Paperback
ISBN: 9781910985465
Publication Date: 16/06/2016
Download Information Sheet

Formats Available:
E-book

Buy links

An Làmh a Bheir
The Hand That Gives

Seonaidh Charity

Tha e an ceann a chosnaidh is chan eil adhbhar aige a bhith a’ gearran, ach chan eil Calum buileach riaraichte leis an obair aige. An e seo an t-slighe cheart dha, ag obair airson companaidh mhòir shanntach aig nach eil diù do dhuine ach an luchd-earrann aca fhèin? Air turas a Namibia, tha Calum ag ionnsachadh rudan mu bhuaidh sanntachd nam bancairean air na dùthchasaich a tha a’ fosgladh a shùilean.

Surrounded by ambitious and unscrupulous colleagues, Calum keeps his head down and gets on with his research job at a hedge fund company. When in Rome, as they say, do as the Romans do. The money’s good and who is he to argue about corporate ethics? But a business trip to Namibia opens his eyes to the real-world implications of his company’s investment policies.

Seonaidh Charity

Seonaidh Charity portrait

Seonaidh Charity is secondary school teacher who lives in Edinburgh but was born and brought up in Lochbroom. He received a Scottish Book Trust new writers award in 2012 and has had short stories...

Read more

Reviews

‘Leabhar beothail dhar latha-ne o sgrìobhadairtàlantach ùr; eirmseachd is doimhneachd, ceistean isdùbhlain – tha iad seo ann am pailteas. ’S e seo nobhailas d’ fhiach a leughadh!’
-Màrtainn Mac an t-Saoir